Breng jouw lichaam, geest en ziel weer in balans.

Het hele universum om ons heen is gevuld met energie, en alles om ons heen straalt die energie uit. Mensen, bomen, planten en dieren maken deel uit van die universele energie en zijn opgebouwd uit moleculen en celweefsels. Diezelfde moleculen en celweefsels vinden we terug in het menselijk lichaam, en ook in de aura en de andere energieniveaus van ons bestaan. Vandaar dat je met de universele energie uitermate goed het menselijk lichaam en die energieniveaus kunt helen.

In ons eigen lichaam is ook energie aanwezig. De meeste mensen laten hun energie de hele dag stromen, maar zijn zich helemaal niet bewust van de kracht ervan. De meeste energie gaat op aan de problemen die je kunt hebben, de stress waarmee je dagelijks te maken hebt en het malen en piekeren over je toekomst, je moeheid, je relatie, je werk, of wat dan ook. Met andere woorden: je gebruikt jouw energie niet bewust en niet gericht en je kunt die energie niet sturen en daardoor kunnen blokkades ontstaan.

Blokkades zijn enerzijds obstakels, gevoelens van fysieke of geestelijke pijn die zich manifesteren in je lichaam en je denkende geest. Anderzijds vind je blokkades in het energieveld om het lichaam, in de aura en de chakra’s. Sommige blokkades in je lichaam uiten zich door pijnklachten, vermoeidheid of ziektes. Andere blokkades daarentegen merk je helemaal niet op, hooguit misschien in de vorm van een onbehagelijk gevoel, een stuk onzekerheid, een vage angst of een onbewuste afkeer tegen bepaalde personen. De blokkades in je aura geven je wellicht een onrustig gevoel, of uiten zich in moeheid, maar zijn meestal al jaren in je energieveld aanwezig, zonder dat je er weet van hebt. De blokkades in je chakra’s merk je vaak pas jaren later op, als je daadwerkelijk ziek wordt.

Blokkades ontstaan, doordat je in de loop van je leven een aantal onprettige of negatieve ervaringen meemaakt. De meeste ernstige blokkades zijn min of meer traumatische ervaringen, die de nodige fysieke of geestelijke pijn veroorzaken. Sommige onprettige ervaringen in je leven kun je je nog wel herinneren en als je die dan verwerkt hebt, richten ze ook geen schade in je energieveld meer aan. Maar veel ervaringen die onplezierig waren, heb je weggedrukt, ben je ’vergeten’, of wil of kan je niet meer voelen. Weggedrukte boosheid, stil verdriet, een vader die je pijn deed, of een moeder die je negeerde, de straf die je niet verdiende en toch kreeg, de pesterijtjes op school, zijn allemaal blokkades die zich eerst in je aura hebben opgeslagen en later in je chakra’s.

Wanneer je onprettige of negatieve ervaringen meemaakt, dan probeer je automatisch die pijn niet te voelen. Je stopt de pijn dus weg in jouw onderbewuste, zodat je die pijn niet meer hoeft te voelen. Na verloop van tijd ben je die pijn en die gebeurtenis ook werkelijk vergeten. Zo ontstaat een blokkade in de aura. Daar een aura is opgebouwd uit energie van de opgedane ervaringen, en dus energiebewustzijn is, is een blokkade bevroren energiebewustzijn. Dat deel van jouw geest, jouw onderbewustzijn, blijft bevroren totdat je de blokkade heelt en dus weer ontdooid.

Door een energetisch consult wordt één van de bevroren blokkades ontdooid en losgemaakt. Door die extra energie beginnen alle gelijksoortige problemen op te lossen, simpelweg omdat ze van dezelfde soort energie zijn. Bij iedere opruiming van een blokkade krijg jij de ervaring alsof dit nu met jou gebeurt. Wanneer deze niet meegegroeide stukken van de persoonlijkheid zijn ontdooid, begint een snel proces van volwassen worden; dit kan in 1 minuut, maar ook enige jaren duren, afhankelijk van de zwaarte van het opgelopen trauma. Door een energetisch consult kan de energie dus weer vrijelijk stromen en zo komen lichaam, geest en ziel terug in balans. In mijn praktijk maak ik gebruik van de volgende energetische behandelingen:

Aura- en Chakrahealing
Hand- of voetreflex
Kaarsentherapie
Ko-bi-do massage
Magnetiseren
Natuurlijke ondersteuning
Reiki