Foto lezen

Het foto lezen valt onder de categorie psychometrie. Psychometrie is de vaardigheid van het waarnemen van gevoelsinformatie aan de hand van, in mijn geval, een foto. Ik bekijk een foto en kan van daaruit de situatie van de cliënt voelen. Ik kan daarbij in het verleden, maar ook het heden en toekomst kijken. Soms is er ook contact met een overledene mogelijk, of kan een overledene via een begeleider informatie doorgeven.
Ik laat me door mijn gevoel leiden. Elke foto is omgeven door energie. Ik ben in staat om de indrukken die van de foto afkomen, op te pikken en me daarmee te ‘verbinden’. Deze verbinding wordt dan weer tot uiting gebracht in de opvang van een sterke emotie of krachtige gedachte. Daarna wordt het in een gesproken woord omgezet.
Het is wel belangrijk om te weten dat de persoon die gelezen dient te worden, hiervoor wel zelf toestemming moet geven aan mij.
Het lezen van uw foto kan per mail (voorkeur) of per post.