Numerologie betekent ‘kennis der getallen’. In de numerologie houdt men zich enerzijds bezig met de esoterische, symbolische aspecten van getallen en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Numerologie is een wetenschap, die ons meer over onszelf of over anderen kan vertellen. Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal.

Numerologie kan een analyse geven van jouw karakter en kan trachten een antwoord te geven op de aloude vraag “wie ben ik”. De numerologie kan jou in staat stellen objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op jouzelf. Ieder mens heeft dus zijn eigen unieke getallenstelsel dat je kan helpen als gids.

Een numerologisch consult werk ik uit aan de hand van jouw volledige geboortenaam (of geboortenamen), de achternaam (en eventueel de mansnaam) en de geboortedatum. Dit alles werk ik uit tot een numerologische horoscoop. Hierin kijk ik wat jouw kwaliteiten zijn, waar jouw talenten liggen en waar uitdagingen op de loer liggen. Je krijgt inzicht in je levenslessen, bestemming en de omstandigheden in je leven.

Ook is het mogelijk dat ik kijk naar de nuances in de relatie met je partner. Hierbij krijgen jullie te horen wat jullie kwaliteiten zijn en waar jullie talenten liggen, maar ook waar valkuilen zijn. Je krijgt inzicht in hoeverre jij en je partner hetzelfde denken en doen, maar ook waar je totaal verschillend bent, met andere woorden: waarin kunnen jullie elkaar ondersteunen en/of hulp bieden. De relatie-numeroscoop kan meer begrip en inzicht geven waardoor meer liefde en levensgeluk in de relatie kan worden ervaren.

Numerologie kan ook een grote steun voor ouders betekenen, want weten we welke invloeden een kind ondergaat, dan kunnen we hem of haar beter begrijpen en sturen. Een geboorte-numeroscoop is daarnaast ook nog eens een uniek kraam cadeau!