Wat is numerologie?

Numerologie betekent ‘kennis der getallen’. In de numerologie houdt men zich enerzijds bezig met de esoterische, symbolische aspecten van getallen en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Numerologie is een wetenschap, die ons meer over onszelf of over anderen kan vertellen. Numerologie werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Een van de grondleggers van de getallenleer was de Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de ‘harmonie van de kosmos’ beschouwde.

Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen.

Numerologie kan een analyse geven van uw karakter en kan trachten een antwoord te geven op de aloude vraag “wie ben ik”. De numerologie kan ons in staat stellen objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op onszelf en kan aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken. Wij kunnen niet alleen onze capaciteiten ontdekken, hoe we onze bestemming kunnen vervullen, maar wij kunnen ook onze beperkingen achterhalen en waar die liggen. Ieder mens heeft dus zijn eigen unieke getallenstelsel dat je kan helpen als gids.

Als u wilt weten wat uw geboortedatum en naam over u te zeggen hebben, kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk consult (dit kan eventueel ook via de email). Tijdens het persoonlijk gesprek ga ik kijken wat uw kwaliteiten zijn, waar uw talenten liggen en waar uitdagingen op de loer liggen. U krijgt inzicht in uw levenslessen, bestemming en de omstandigheden in uw leven.

Naast het persoonlijk consult is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een relatie/partner consult. Tijdens het relatie/partner consult hoort u elkaars kwaliteiten, talenten en uitdagingen. U krijgt inzicht in hoeverre u en uw partner hetzelfde denken en doen, maar ook waar u totaal verschillend bent, met andere woorden: waarin kunt u elkaar ondersteunen en/of hulp bieden. Het relatie/partner consult kan meer begrip en inzicht geven waardoor meer liefde en levensgeluk in de relatie kan worden ervaren.