Wat zijn Bachbloesems

Wat zijn Bachbloesemremedies?
In mijn praktijk werk ik met Bachbloesemremedies. Bachbloesemremedies veranderen negatieve gemoedstoestanden in positieve eigenschappen. Er zijn 38 Bachbloesemremedies die gemaakt zijn van bloemen en planten. Bachbloesemremedies zijn trillingen. Het is geen plantenextract maar de trilling verkregen door middel de combinatie van bronwater en zon. Door het gebruik van Bachbloesems kun je jezelf over bepaalde negatieve gemoedsstemmingen heen tillen, waardoor je in staat bent anders te reageren op situaties en met meer zin in het leven door te gaan. Negatieve gemoedstoestanden ontstaan door gebeurtenissen zoals stress, traumatische ervaringen en overige ervaringen die door zowel lichaam en geest als negatief worden ervaren. Deze negatieve gemoedstoestanden kunnen zich uiten in angst, depressie, eenzaamheid, overgevoeligheid, ongeduld, wanhoop, dominant gedrag, gewelddadigheid, woede- en wraak-neigingen.

Dr. Edward Bach.
De 38 remedies zijn vernoemd naar degene die ze ontdekt heeft: de Engelsman Dr. Edward Bach (1886 – 1936). Hij was arts, later ook bacterioloog, en had vanaf 1915 een praktijk in Londen. Bach geloofde niet alleen in de doeltreffendheid van de traditionele geneeskunde, maar geloofde ook dat er voor iedere kwaal een natuurlijk geneesmiddel bestond en daarom was hij ook homeopaat.

Toen Bach in 1917 ernstig ziek werd, ontdekte hij dat hij intuïtief wist wat voor geneeskrachtige eigenschappen planten bezaten en welke kwalen ze konden genezen. In de loop van de jaren groeide zijn interesse voor planten steeds meer en nam zijn kennis steeds verder toe. In 1930 verruilde hij zijn drukke praktijk in Harley Street voor Wales, waar hij zijn zoektocht naar genezende planten voortzette.

Dr. Bach geloofde dat de dauw die op de bloemen lag, de helende krachten van de plant absorbeerde en daarom verzamelde hij de dauw als medicijn voor zijn patiënten. De vraag overtrof echter het aanbod en dus bedacht hij een manier om zelf geneeskrachtige dauw te produceren. In het stralende zonlicht liet hij vers geplukte bloemen enige tijd op zuiver bronwater drijven. Het zo verkregen vocht gaf hetzelfde resultaat als de natuurlijke dauw. Deze productiemethode wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in het Dr. Edward Bach Centre in Oxfordshire. Dit is een liefdadigheidsinstelling en een educatieve stichting die zich bezighoudt met het voortzetten van Dr. Bach’s werk en er voor zorgt dat zijn filosofie en aanpak omtrent genezing bekendheid krijgt en wordt toegepast. Men maakt er nog steeds de moeder-essence voor de Bachbloesemremedies, vaak van de oorspronkelijke vindplaats die Dr. Bach heeft ontdekt, en men gebruikt altijd de methodes en gebruiken die hij bekend heeft gemaakt. Onder strikte kwaliteitscontrole en volgens de oorspronkelijke methodes en eisen van Dr. Bach zelf, worden van deze moeder-essence de Bachbloesemremedies gemaakt. Slechts deze mogen onder de naam Bachbloesemremedies verkocht worden.

Intake.
Bij het intakegesprek kan ik gebruik maken van een anamneseformulier en / of de Bachbloesem checklist. Het intake gesprek zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Uit de verworven antwoorden van het anamneseformulier, mijn gevoel of eventueel de pendel zal ik antwoord krijgen welke bloesem(s) geschikt zijn voor jou voor de behandeling.

De behandeling.
De Bachbloesemremedies maken deel uit van een holistische behandeling, dat wil zeggen dat ze de gehele persoon behandelen en niet slechts de symptomen van de kwaal. Men gaat uit van het principe dat iedere ziekte voortkomt uit het niet in balans zijn van het individu, of dat nu lichamelijk of geestelijk is, en dat de natuur al voor geneesmiddelen heeft gezorgd in de vorm van planten, bronwater, frisse lucht en zonlicht. Bij het kiezen van de remedie wordt met bepaalde aspecten rekening gehouden, namelijk met:
• De mentale en emotionele toestand
• De gewoontes
• De aard
• De persoonlijkheid, houding en typerende gedragingen van de cliënt

Er worden niet meer dan 5 tot 7 remedies tegelijk gebruikt en in zijn algemeenheid geldt: hoe minder verschillende remedies, hoe beter. Dr. Bach onderkende dat iemands aard en persoonlijkheid overeenkomen met een bepaalde remedie, en dat voor sommige problemen de remedie langer gebruikt dient te worden dan voor anderen. De remedie wordt gebruikt zolang de persoon die nodig denkt te hebben, en wordt opnieuw gebruikt als het probleem zich weer voordoet.

De dosering.
De dosering van de medicinale remedie is 4 keer per dag 4 druppels. De druppels kun je in een klein glaasje water doen en opdrinken, of als je een kleine glazen druppelaar gebruikt, kun je ze direct op de tong druppelen. Hierbij dien je er voor te hoeden dat de druppelaar de tong, mond of vingers raakt, anders treedt er vervuiling op. Als de essence zorgvuldig bereid en bewaard wordt, blijft deze enige tijd goed en behoudt het zijn potentie.

Wie zijn erbij gebaat?
De Bachbloesemremedies zijn een zegen voor iedereen. Ze zijn veilig voor baby’s, kinderen, volwassenen en zelfs voor dieren. Echt iedereen is erbij gebaat. Bachremedies kunnen alleen gebruikt worden, of samen met andere behandelingsvormen. Het innemen van Bachbloesemremedies is veilig en kunnen naast medicijnen gebruikt worden.

Je kunt een afspraak maken voor een Bachbloesem behandeling door een email te sturen via het contactformulier.

Let wel: Bachbloesemremedies dienen niet ter vervanging van een medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts allereerst te raadplegen bij lichamelijke of geestelijke klachten.